Klauzula Informacyjna Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kęty S.A. 32-650 Kęty ul. Kościuszki 111,
tel. 33 844 6385, 33 844 6133

email: izmuda@grupakety.com, kkoziel@grupakety.com

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany w celu działalności statutowych MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
art. 6 ust.1-.lit. a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. DZ.u.2018 poz.1000.

Odbiorcami danych będą:
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kęty S.A.
organizacje i firmy współpracujące ze związkiem w ramach jego działalności statutowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze okres przynależności do organizacji związkowej i czasu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.