Cieszyn

W dniu 28.07.2014 odbyła się wycieczka do Cieszyna dla Emerytów i Rencistów.