Wiadomości Sportowe

31.07.2004

Turniej   Piłkarski   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

19.03.2005

Zimowy   Turniej   Piłki   Nożnej

 30.07.2005

Turniej   Piłkarski   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

29.11.2005

               Turniej   Piłki   Siatkowej   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

                              02.12.2006

Turniej   Piłki   Siatkowej   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

01.12.2007

Turniej   Piłki   Siatkowej   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

13.12.2008

Turniej   Piłki   Siatkowej   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

03.07.2009

Turniej   Strzelecki   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

11.12.2009

Turniej   Piłki   Siatkowej   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty
 

 19.02.2010

 Turniej   Strzelecki   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

   04.12.2010

Turniej   Piłki   Siatkowej   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

29.05.2011

Turniej   Strzelecki   o   Puchar   Prezesa   Grupy   Kęty

                               10.12.2011

        TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ  O  PUCHAR  PREZESA  GRUPY  KĘTYS.A.

                                     07.07.2012

                                 Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Grupy Kęty S.A.