Skład Zarządu VIII kadencji

Mreńca   Adam                              Przewodniczący
 
Polak     Jan                      V-ce     Przewodniczący
 
Potoczny   Zdzisław            V-ce     Przewodniczący
 
Blasiak      Ewa
 
  Gawęda     Marian
 
Jasińska    Irena
 
Katański   Leon
 
Lubecki    Zbigniew
 
Orlicka     Danuta
 
Sadlik        Jan
 
Pieczka      Marek
 
Spiesz        Sławomir
 
Śleziak       Waldemar
 
Szpila         Danut
 
Urbaniec    Franciszek
 
Witkowski  Stanisław
 
Zając           Andrzej
 
Zając           Zofia
 
 
SKŁAD   KOMISJI   REWIZYJNEJ
 
Królikowska   Lucyna
 
Płonka   Artur
 
 Łysek   Barbara