Skład Zarządu V kadencji

 

Dudka Kazimiera   –   przewodnicząca
 
Mreńca Adam   –   v-ce przewodniczący
 
Putek Andrzej   –   v-ce przewodniczący
 
 
Gibas Franciszek
 
Katański Leon
 
Polak Jan
 
Waśko Halina
 
Drewniany Kazimierz
 
Witkowski Stanisław
 
Bezwiński Grzegorz
 
Daniel Kazimierz
 
Flisek Krystyna
 
Gabryś Wiesław
 
Gawęda Marian
 
Mitoraj Krystyna
 
Oczkowski Władysław
 
Polak Grażyna
 
Raj Paweł
 
Rodak Stanisław
 
Sadlik Jan
 
Wójcik Bogumila
 
 
 
 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
 
 
 
Handzlik Stanisław   –   przewodniczący
 
Adamus Jan
 
Adamus Stanisław
 
Kulak Marian
 
Orlicka Danuta