Skład ZARZĄDU VII kadencji

 
 
 
Dudka   Kazimiera     –     przewodnicząca
 
        Spierz   Sławomir      –    v-ce przewodniczący
 
Gawęda   Marian
 
Kasprzycki   Stanisław
 
Pietrzyk   Maria
 
Polak   Jan
 
Potoczny   Zdzisław
 
Witkowski   Stanisław
 
Adamus   Jan
 
Błasiak   Ewa
 
Fabia   Franciszek
 
Gibas   Franciszek
 
Jasińska   Irena
 
Katański   Leon
 
Królikowska   Lucyna
 
Kowalski   Jerzy
 
Mreńca   Adam
 
Śleziak   Waldemar
 
Urbaniec   Franciszek
 
Wojtyła   Czesław
 
Wójcik   Bogumiła
 
Zając   Zofia
 
 
 
 
SKŁAD   KOMISJI   REWIZYJNEJ
 
 
Butkiewicz   Henryk     –   przewodniczący
 
  Orlicka  Danuta
 
   Łysek   Barbara