Skład Zarządu VI kadencji

Dudka Kazimiera     –     przewodnicząca
 
Mreńca Adam          – v-ce przewodniczący
 
Putek Andrzej         –  v-ce przewodniczący
 
Chmielniak Zofia
 
Gawęda Marian
 
Katański Leon
 
Spierz Sławomir
 
Waśko Halina
 
Witkowski Stanisław
 
Błasiak Ewa
 
Bryl Tadeusz
 
Daniel Kazimierz
 
Gibas Franciszek
 
Kowalski Jerzy
 
Polak Jan
 
Śleziak Maria
 
Śleziak Waldemar
 
Sadlik Jan
 
Wójcik Bogumiła
 
Zając Zofia
 
 
 
SKŁAD   KOMISJI   REWIZYJNEJ
 
 
Butkiewicz Henryk     –   przewodniczący
 
Orlicka Danuta   –   v-ce przewodniczący
 
Jasińska Irena
 
Polak Grażyna
 
Raj Paweł
 
 
 
SKŁAD   KOMISJI   SOCJALNEJ
 
 
Waśko Halina   –   przewodnicząca
 
Jurzak Jan  
 
Durańczyk Mirosław
 
Daniel Kazimierz
 
Polak Jan
 
Zając Zofia