Zebranie

PILNE  !!!

Zarząd Międzyzakładowego  Związku  Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A.  informuje.

Zebranie Sprawozdawcze Delegatów odbędzie się w dniu  08.06.2017 tj. czwartek  o godz.14:30 na Stołówce Budynku Administracyjnego.

Proponowany porządek obrad na Zebranie Delegatów 08.06.2017

1.       Otwarcie Zebrania i przywitanie Gości

2.       Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.       Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków

4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał

5.       Przyjęcie porządku obrad

6.       Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Związku

7.       Informacja Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.

8.       Dyskusja

9.       Wręczenie  okolicznościowych monet wydanych z okazji 35- Lecia Związku 

10      Przerwa na obiad

11.     Informacja Prezesa „Hutnik” Sp. z o.o.

12.     Informacja Prezesa „Hutnik – usługi” Sp. z o.o.

13.     Dyskusja

14.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.

15.     Przedstawienie budżetu na 2017r.

16.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016r.

17.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

          a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy    

            01.01.2016 do 31.12.2016

          b) udzielenia absolutorium Zarządowi

          c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy    

            01.01.2016 do 31.12.2016

          d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy

               01.01.2016 do 31.12.2016

          e) zatwierdzenia budżetu Związku na rok 2017

18.     Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i wniosków

19.     Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego KZP

20.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KZP

21.     Wolne wnioski i zakończenie Zebrania

Obecność Delegatów obowiązkowa !!!

     Za Zarząd:    Przewodniczący  MZZ   Pracowników Grupy Kęty SA.

                                                                             Adam  Mreńca          

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka Kinopleks Bielsko – Biała

 

Kinoplex

MZZ zaprasza dzieci naszych członków na wyjazd  z okazji Dnia Dziecka  w dniu 04.06.2017 ( tj. niedziela ) do KinoplexBielsko – Biała

Program wyjazdu:

·        Seans filmowy w Kinopleks Bielsko – Biała „ Rico prawie bocian „ wersja 3D  85 min

·        W drodze powrotnej przystanek w McDonald’s

·        Przejazd autokarem

·        Ubezpieczenie

Wyjazd: godz. 13:30   ( Budynek Administracyjny GK )

Odpłatność:

– osoba dorosła  30 zł

– dzieci wstęp –  otrzymują jako prezent z okazji Dnia Dziecka

Dla uczestników niezrzeszonych odpłatność wynosi:

                           40 zł osoba dorosła

                        40 zł dziecko

 

Zator

 

Dzień Dziecka  Energylandia Zator w dniu  25.06.2017 r ( tj. niedziela ) MZZ zaprasza   dzieci naszych członków, na wyjazd do  Energylandii w Zatorze

Program wycieczki:

– wyjazd 8:30 spod Budynku Administracyjnego Grupy Kęty SA.

– wstęp do Parku Rozrywki

– przedstawienie wykonane przez aktorów  Energylandii –  dla naszej grupy  

– powrót około 20:00

Chętnych do kąpieli prosimy o zabranie strojów kąpielowych !!!

Dla każdego uczestnika przewidziany jest voucher w wysokości 40 zł 

Odpłatność:
 

– osoba dorosła  120 zł

– dzieci wstęp i vouchery otrzymują jako prezent z okazji Dnia Dziecka

 

         Dla uczestników niezrzeszonych odpłatność wynosi:

                                         160 zł osoba dorosła

                                        110 zł dziecko

Termin  płatności do 31 maja 2017 r
Więcej informacji w biurze Związku lub pod numerem telefonu  6385

 

 

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

 

P R O T O K Ó Ł       Nr     31 /X/Z/2017

Z  posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników

Grupy Kęty S.A. oraz Komisji Rewizyjnej  w dniu 21.04.2017  ________________________________________________________________________

PORZĄDEK OBRAD  ;

1 Przedstawienie przychodów i kosztów za pierwszy kwartał 2017 r.

2 Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w GK Kęty i Spółki .

3 Wybór Delegatów  oraz Rady Nadzorczej w Spółce „Hutnik”

4 Wczasy 2017r

5 Organizacja Dnia Dziecka  – 25.06.2017 r w Zatorze Energilandia ).

6 Obchody 35 – Lecia MZZ

7 Walne Zebranie MZZ ( propozycja 8 czerwiec 2017 r –  tj. czwartek )

8 Wolne wnioski

Ad. 1,

Na początku Zebrania Przewodniczący MZZ odczytał  porządek Zebrania, który został zatwierdzony jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący MZZ Pan Adam Mreńca przedstawił wykonanie Budżetu MZZ za pierwszy kwartał 2017 r.

Ad 2.

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Grupie Kety SA.  – w najbliższym czasie jest niezbędne przeprowadzenie demokratycznych  wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej ponieważ Pan Marian Gawęda złożył rezygnację z tej funkcji. Niezbędne jest również dopracowanie nowego STATUTU oraz Regulaminu wyborów  Kasy. Rozważane jest żeby Kasę Zapomogowo – Pożyczkową oraz całą księgowość z nią związaną prowadziła Spółka „HUTNIK”.  W Komisji Rewizyjnej  pozostała 1 osoba. Obecnie oczekujemy na opinię czy można w wyjątkowej sytuacji dokooptować do Komisji Rewizyjnej po 1 osobie z obu Związków.

Ad.3

Pełnomocnictwa do reprezentowania związku na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Hutnik Sp. z oo.  w dniu 27.04.2017 r wybrano następujące osoby:

1.Mreńca Adam

2.Urbaniec Franciszek

3.Kozieł Roman

Udziały w Spółce Hutnik wynoszą proporcjonalnie:

– 60 % MZZ

-40% Solidarność

Na Członków Rady Nadzorczej Zarząd jednogłośnie zaproponował następujące osoby:

1.Kazimierz Kozieł – Przewodniczący

2.V-ce Przewodniczący – Osoba wskazana przez Związek Solidarność

3.Plewniak Edward – Członek Rady Nadzorczej

Wyboru dokona Walne Zebranie Spółki .

Do marca 2018 r Zarząd Związku, opracuje Regulamin  Wyborów do Rady Nadzorczej Spółki Hutnik, na podstawie której w 3 osobowej Radzie Nadzorczej jeden członek będzie wybrany z pracowników Spółki Hutnik. Wyboru dokonają Pracownicy Spółki Hutnik

Ad 4.

W kolejnym punkcie omówione zostały wczasy do Łazów w terminie 14.06 – 24.06.2017

Uchwałą Zarządu MZZ  w dniu 27.10.2017 r zatwierdzono przewoźnika do Łazów Firmę „Glob – Trans” Ustalona została cena usługi w wysokości 15.000,00 zł. Zaliczka w wysokości 5.000,00 zł przed wykonaniem usługi.                                                                        Z powodu śmierci właściciela Firmy „Glob – Trans”  prowadzone są negocjacje dotyczące ceny autobusów z innymi firmami..

Ad. 5

Zorganizować wyjazd  z okazji Dnia Dziecka  – do Zatoru ( EnergiLandia ) w dniu 25 czerwca 2017 r ( niedziela )

Orientacyjny koszt Imprezy / wejściówki ,wyżywienia w wysokości 40zl.przejazd, ubezpieczenie oraz inne atrakcje /:

– Koszt MZZ  od dziecka ok. 130 zł

– Koszt MZZ  od osoby dorosłej  –  ok. 150 zł

Odpłatność od osoby dorosłej / opiekunowie /  ok. 150 zł

Dzieci  –  gratis

W/w uchwała została przyjęta jednomyślnie

Ad. 6

Obchody 35- Lecia MZZ w dniu 12 sierpień 2017 r tj. sobota  – krótkie omówienie programu

Ad. 7

Coroczne Walne Zebranie MZZ – 8 czerwiec 2017 r tj. czwartek.

Pamiątkowe Certyfikaty  z okazji 35- Lecia MZZ  zostaną wydawane wszystkim Delegatom MZZ na Walnym.

 

UCHWAŁA NR 42 /Z/X/2017   z dnia 21.04.2017 r

Na Członków Rady Nadzorczej Spółki” Hutnik”  zostali zaproponowani jednogłośnie:

1.Kazimierz Kozieł – Przewodniczący

2. V-ce Przewodniczący- Osoba wskazana przez Związek Solidarność

3.Plewniak Edward – Członek Rady Nadzorczej

( wyboru dokona Walne Zebranie Spółki )

Pełnomocnictwa do reprezentowania związku na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Hutnik Sp. z oo.  w dniu 27.04.2017 r wybrano następujące osoby:

1.Mreńca Adam

2.Urbaniec Franciszek

3.Kozieł Roman

UCHWAŁA NR 43 /Z/X/2017   z dnia 21.04.2017 r

Do miesiąca  marca 2018 r Zarząd  Związku, opracuje Regulamin  Wyborów do Rady Nadzorczej Spółki Hutnik,  na podstawie  którego w 3 osobowej Radzie Nadzorczej – jeden członek będzie wybrany z pracowników Spółki Hutnik.

Kęty dn. 2017-04-21

Protokołowała : Irena Żmuda

Przewodniczący MZZ

Adam Mreńca

 

 

Opublikowano , autor: Seweryn | Skomentuj

Dzień Kobiet po Zbójnicku

Ta galeria zawiera 121 zdjęć.

W dniu 11.03.2017 r. wszystkie nasze Panie spędziły mile czas w Chochołowskich Basenach Termalnych, na zakończenie dnia przy muzyce w karczmie  ,, Dwór Ślebody ” w Zakopanym

Więcej galerii | Skomentuj

KULIG

Ta galeria zawiera 423 zdjęcia.

W dniu 25.02.2017 ( sobota ) członkowie naszego związku mile spędzali czas podczas kuligu w Węgierskiej Górce zakończonym ostatkami, zabawą taneczną w karczmie,, Pod Niedźwiedziem „

Więcej galerii | Skomentuj