Piknik !!! – DZIEŃ DZIECKA

ZAPRASZAMY !!!!

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Zarząd

Z  a  w i a d o m i e n i e

W dniu  20 kwietnia  2018 r tj. piątek o godzinie 13:00 na sali w Restauracji Spółki Hutnik , odbędzie się Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A.

Porządek Zebrania Zarządu:
Przedstawienie wykonania Budżetu w 2017 r  –  Pan Edward Plewniak

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r – Pan Edward Plewniak

Sprawozdanie Finansowe za 2017 r – Główna Księgowa MZZ – Pani Beata Kóska

Przedstawienie propozycji Preliminarza Budżetu na 2018 r  –  Przewodniczący MZZ

Pan  Adam Mreńca

Przedstawienie i Zatwierdzenie Planu Pracy na 2018 r

Wybór V-ce Przewodniczącego Związku, który pełni obowiązki Przewodniczącego MZZ w Grupie Kęty i Spółkach w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

Sprawy płacowe

Wyznaczyć termin Walnego Zebrania MZZ  – 7 czerwiec 2018 r
Propozycja zmian w umowie Spółki Hutnik zaproponowana przez OM NSZZ „Solidarność”

Wolne wnioski

Z uwagi na ważność tematów Zebrania – obecność obowiązkowa.
Przewidziany czas zebrania wynosi 3 godziny
Za Zarząd ;

Przewodniczący

                                                         MZZ Prac.Grupy Kęty SA                                                               Mreńca Adam

 

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Zarząd M.Z.Z.

K O M U N I K A T  !!!     

W dniu 31-01-2018r odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu Związku.

Najważniejszymi w dyskusji sprawami były sprawy pracownicze związane z płacami oraz podziałem ZFŚS.
Zarząd zobowiązał Przewodniczącego do wystąpienia do Zarządów poszczególnych Spółek o informacje na temat średnich płac, stanu zatrudnienia, ilości podwyżek oraz podania ilości osób które na przełomie dwóch lat nie otrzymały podwyżek a były pozytywnie oceniane przez Przełożonych.

Zarząd zobowiązał Przewodniczącego do prowadzenia negocjacji płacowych w roku bieżącym i informacje na ten temat na następnym posiedzeniu Zarządu w marcu bieżącego roku oraz na Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 08 czerwca 2018
Zdaniem Zarządu bardzo ważną sprawą w działalności jest wszelkiego rodzaju praca związana wypoczynkiem, rekreacją oraz spotkaniami i wyjazdami rodzinnymi dla naszych pracowników które mają charakter integracyjny i wypoczynkowy. Organizujemy wczasy wycieczki spotkania dla dorosłych i dzieci.

Plan imprez i wyjazdów do końca sierpnia b.r.

1. Tradycyjny wyjazd dla Pań z okazji Dnia Kobiet – 10 marca (dwa autokary)
2. Turniej strzelecki połączony z piknikiem Rodzinnym oraz obchodami Dnia Dziecka
w Brzeszczach – przełom maja i czerwca.
3. Dzień Dziecka organizowany przez Zespół d/s  Młodzieży przy MZZ w Energylandii
– czerwiec
4. Wyjazd rodzinny do Wrocławia. W programie min. Wrocławskie Oceanarium
-sierpień (dwa autokary)
5. Wczasy Łazy -czerwiec ( trzy autokary + dojazd własny )
6. Wczasy Bułgaria – sierpień

Organizacja tak wielu imprez jest możliwa dzięki darowiźnie z Grupy Kęty oraz dywidendzie Spółki „Hutnik” za co serdecznie w imieniu całego Zarządu dziękuję.
Nie zapominamy również o pracownikach w trudnych sytuacjach losowych pomagając nie tylko finansowo ale również w załatwianiu różnego rodzaju pomocy medycznej w szpitalach
i klinikach.
W podziękowaniu dla Spółki Hutnik i Hutnik Usługi Zarząd Związku ujął w budżecie kwotę w wysokości 10 procent dywidendy na ich działalność związaną z wypoczynkiem oraz integracją Załogi.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Warunkiem przystąpienia jest złożenie w biurze Związku pisemnej deklaracji.
Składka miesięczna nie może przekroczyć 20 zł i wynosi:
Pracownicy na stanowiskach robotniczych stawka godzinowa x168x0,4%
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych stawka miesięczna x0,4%
Przykładowo pracownik posiadający stawkę 20 zł/godz. odprowadza składkę
w wys. 13,44zł / miesiąc.
Informuję, że w dniach od 16.02.2018 do 5.03.2018 Przewodniczącego będzie zastępował
Kol. Kazimierz Kozieł tel. wewn. 6405

Przewodniczący MZZ
Adam Mreńca

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Noworoczne spotkanie Emerytów i Rencistów

Ta galeria zawiera 204 zdjęcia.

W czwartek 04.01.2018 w nowej jadalni HUTNIKA  Międzyzakładowy Związek Zawodowy zorganizował spotkanie noworoczne Emerytów i Rencistów byłych pracowników . Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze , oprawa muzyczna DJ ,, OLO „,   jedzenie podawane , przez miłe panie z spółki ,,Hutnik”

Więcej galerii | Skomentuj

Dzień Kobiet – Dzień Kobiet

Ta galeria zawiera 188 zdjęć.

Więcej galerii | Skomentuj