Wczasy ,,Drvenik Chorwacja ” !!!

  Wyjazd w dniu 21.07.17  godzina 15:00  –  zbiórka 14:45 Parking obok Budynku Administracyjnego
Grupa dowieziona zostanie do Cieszyna, gdzie przesiądzie się do autokaru głównego. W autokarze głównym zbierana będzie opłata za taksę klimatyczną – 9eur/os dorosła, 4,5eur/dzieci 12-18 lat, dzieci do 12 lat – gratis.

UWAGA !!! 

Proszę nie zapomnieć o ważnym dokumencie tożsamości ( dowód osobisty, lub paszport )

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

XXXV – lecie M.Z.Z. Pracowników Grupy Kęty S.A.

ZAPROSZENIE

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Pozdrowienia z ŁAZÓW

Ta galeria zawiera 261 zdjęć.

Tak się bawiono na wczasach. A tak przywitano nowych wczasowiczów

Więcej galerii | Skomentuj

W dniu dzisiejszym  tj. 08.06.2017 ( czwartek ) odbyło się zebranie delegatów M.Z.Z. Pracowników Grupy Kęty S.A.

Najlepsze życzenia dla Przewodniczącego Związku Adama , który w dniu dzisiejszym obchodzi urodziny – 100 lat !!!!!!!!!!!

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A. za okres od 20.04.2016r. do 08.06.2017r.

Witam Państwa serdecznie na trzecim w tej kadencji Zebraniu Sprawozdawczym naszego Związku
Serdecznie witam zaproszonych gości w osobach:

Pan Piotr Wysocki Z-ca Dyrektora Generalnego „ Grupy Kęty” S.A.
Pan Rafał Lechowicz Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Alupol Packaging S.A.
Pan Szymon Adamczyk Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający „Alumetal” SA.
Pan Wojciech Ociepka Prezes Zarządu Alupol Films Sp. z oo.
Pan Tomasz Siwek Prezes Zarządu Alupol Packaging Kety Sp. z oo.
Pan Tomasz Janik Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Alupol Packaging S.A.
Pan Grzegorz Madej Dyrektor Zakładu Produkcji Aluminium
Pan Łukasz Dudziak Dyrektor Logistyki SWW

Pan Arkadiusz Balcarek Kierownik Działu Administracji Grupa Kety SA.

Pan Arkadiusz Rzepka Kierownik Działu HR Grupa Kety SA.

Pan Stanisław Goryl Prezes Spółki Hutnik
Pani Małgorzata Gruszka Prezes „Hutnik – Usługi”
Pan Jacek Ogórek Główny Księgowy Spółki Hutnik
Pani Beata Kóska Główna Księgowa „Hutnik – Usługi” Sp. z oo

Serdecznie witam wszystkich Delegatów z Koła Emerytów i Rencistów oraz wszystkich Państwa.
Szanowni Goście!
Szanowni Delegaci!
Związek nasz liczy obecnie 587 członków w tym 160 emerytów i rencistów.
Składka od pracownika wynosi 0.4% stawki zaszeregowania
I nie może być wyższa niż 20 zł. ( średnio ok.13 zł. )
Składka od emeryta i rencisty 20 zł. na rok.

W minionym roku Związek zajmował się następującymi sprawami:
– problemem związanym z zatrudnieniem i poziomem wynagradzania w Grupie Kęty S.A. i Spółkach,
– podziałem środków z ZFŚS,
– działalnością związaną z Inspekcją Pracy oraz BHP,
– kasą zapomogowo – pożyczkową,
– organizowaniem wszelkiego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych,
– organizowaniem wypoczynku dla dzieci i dorosłych oraz wszelkiego rodzaju pomocą w trudnej sytuacji losowej naszych pracowników i ich rodzin.
Szanowni Państwo minął kolejny rok naszej wspólnej działalności związkowej, kolejny rok naszej pracy zawodowej i niestety kolejny rok naszego życia, które tak szybko biegnie, że składając przed Państwem coroczne sprawozdanie mam wrażenie że to ostatnie było tydzień temu, a nie rok. Pocieszające jednak w tym jest to, że był to kolejny bardzo dobry rok dla naszej Firmy i mogę również powiedzieć, że był to bardzo dobry rok dla firm w których prowadzimy naszą działalność związkową. Zawdzięczamy to nie tylko dobrej koniunkturze w kraju ale przede wszystkim temu, że mamy wspaniałą załogę i dobrą kadrę zarządzającą która potrafi zarządzać zarówno w trudnych czasach, jakie również pamiętamy, jak i w czasach prosperity. Nie chcę tutaj prowadzić żadnej polityki, patrząc jednak na kłótnie i rozgrywki polityczne na górze możemy mieć jedynie nadzieję że gospodarka polska jest na tyle mocna i odporna na politykę, że nadal będzie się rozwijać. Nie chcę w tym miejscu siać niepokoju ale słuchając różnych wypowiedzi i różnych i zakusów osób rządzących to biorąc pod uwagę kto jest właścicielem akcji naszej Firmy my również możemy mieć powody do niepokoju. Ubiegły rekordowo dobry rok pod względem wyników finansowych był również dobry jeżeli chodzi o przeszeregowania dla pracowników których znaczna większość te przeszeregowania otrzymała. O wysokości oraz ilości przeszeregowań decydowali przede wszystkim Kierownicy.
Proszę Państwa pamiętacie Państwo jak rok temu na tym zebraniu mówiłem że mamy za mało przejrzysty system płac i powinniśmy się temu przyjrzeć gdyż zaczynają być za duże dysproporcje płacowe między wydziałami , oddziałami a także często na tych samych wydziałach i oddziałach gdzie pracownicy będący gdzieś w połowie widełek płacowych nie otrzymują przeszeregowań oraz że na niektórych stanowiskach należy widełki rozszerzyć. Niewątpliwie najlepszą okazją do wyprostowania oraz do załatwienia pewnych zaległości płacowych były zeszłoroczne podwyżki w trakcie których Pan Dyrektor Piotr Wysocki zapewniał że Kierownicy mogą to załatwić i z przeszeregowaniami takich pracowników nie będzie problemów. Na zakończenie akcji przeszeregowań Pan Dyrektor powiedział wprost że jeżeli ktoś w tym roku nie otrzyma przeszeregowania to jest kimś kto na przeszeregowanie nie zasługuje i Kierownik mu po prostu tego przeszeregowania nie chce dać , lub ma tak wysoką stawkę, która się już nie mieści w widełkach płacowych. Wiem że na pewno się narażę niektórym Panom Kierownikom ale niestety nie wszyscy wykorzystali tą sytuację i nadal mają u siebie nieuzasadnione różnice płacowe. Sam zanim zostałem Przewodniczącym Związku byłem mistrzem pełniącym niejednokrotnie obowiązki Kierownika i wiem co to znaczy nagradzać ale i czasem karać. Wiem że byłoby niesprawiedliwe gdyby wszyscy mieli po równo ale wiem również że Mistrz i Kierownik musi mieć cywilną odwagę aby wytłumaczyć pracownikowi dlaczego nie otrzymał przeszeregowania lub premii a inni pracownicy otrzymali.
Zacytuje tutaj słowa Pana Prezesa Dariusza Mańko, który w trakcie tworzenia tabel wartościowania pracy powiedział następujące słowa „Jeżeli Pracownik pozytywnie oceniany przez mistrza i kierownika przez co najmniej dwa lata nie otrzymał przeszeregowania powinien sam porozmawiać z kierownikiem, a jeżeli to nie pomoże iść poskarżyć się w związkach”. W otrzymanej od Pana Dyrektora Piotra Wysockiego informacji na temat planowanego wynagradzania w bieżącym roku otrzymaliśmy zapewnienie, że jest przewidywany wzrost płac z uwzględnieniem polityki wartościowania. Jest również przewidziana ocena pracowników na wszystkich szczeblach. Mam nadzieje, że będzie to dalszy krok do załatwienia sygnalizowanych prze zemnie problemów, a istniejąca dobra koniunktura na rynku oraz brak ludzi do pracy sprawią, że znajdą się na to odpowiednie środki. Chcę jeszcze jak co roku powiedzieć kilka słów na temat funduszu motywacyjnego, który zgodnie z zapisem wynosi 5 % funduszu płac. Niestety jak co roku niektórzy Panowie Kierownicy znowu mieli problemy z uruchomieniem tego funduszu i trzeba było czekać na spotkanie z Dyrekcją i osobistej zachęty Pana Dyrektora Piotra Wysockiego, aby przysłowiowy worek się rozwiązał i premia zaczęła być wypłacana. Panowie Prezesi, Panowie Dyrektorzy wszyscy wiemy jak uciążliwy dla pracownika jest system czterozmianowy, zdajemy sobie również sprawę, że musimy go kontynuować zwracam się więc z prośbą do Panów Prezesów i Dyrektorów o rozważenie wyższego nagradzania tej grupy pracowników, którzy w przysłowiowy świątek piątek zamiast spędzać czas z rodziną muszą ciężko pracować.
Panowie Prezesi Panowie dyrektorzy chcę w imieniu Załogi podziękować za niewątpliwie wysoką premię świąteczną, którą sobie wszyscy bardzo cenimy jednocześnie mamy taką nadzieje że przy dobrych wynikach w przyszłości będzie ona sięgała średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Dla zobrazowania sytuacji płacowej przedstawię Państwu stan zatrudnienia oraz średnie płace w 2015 i 2016 roku.
1. Grupa Kęty
2015r Pracowało 1054 pracowników, płaca 4.600,00 zł brutto
2016r. Pracowało 1171 pracowników, płaca 4.774 zł brutto
W 2016 roku na zatrudnionych 1171 pracowników przeszeregowań nie otrzymało 148 pracowników .
Premia motywacyjna naliczona w wysokości 5% funduszu płac została wypłacona
w całości i w większości Zakładów została przekroczona.

2. SOG
2015r. Pracowało 580 pracowników, płaca 4.246,00 zł
2016. Pracowało 616 pracowników, płaca na stanowisku robotniczym 4.718 zł.
W 2016 było 1100 przeszeregowań
Premia motywacyjna naliczona w wysokości 5% funduszu płac została wypłacona w 100%

3.” Alumetal” SA.
„Alumetal” 2015r. Pracowało 240 pracowników, średnia płaca pracowników fizycznych 4.022,00 zł.
Alumetal 2016 średnia płaca 4.516 zł.

4. Dekret 2015r. pracowało 35 pracowników. Średnia płaca 3.800,00 zł brutto

2016 pracowało 42 pracowników . Średnia płaca 4322,00 zł. brutto
Fundusz motywacyjny wykorzystany w 100%
10 pracowników nie otrzymało premii motywacyjnej. 8 pracowników nie
nie otrzymało podwyżki.

5. Hutnik-Usługi 2015 r pracowało 68 pracowników.
Średnia płaca 1.869,00 zł.
2016 r pracowało 68 pracowników, średnia płaca 2087,00 zł brutto
6. Hutnik 58 pracowników, średnia płaca w 2015 r 3179,00 zł brutto
2016r średnia płaca wynosiła 3325 zł. brutto.

Proszę Państwa ,
Działalnością, na którą nasz Związek kładzie duży nacisk jest wszelkiego rodzaju pomoc w trudnych sytuacjach losowych pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów z naszych Firm. Oprócz pomocy finansowej zarówno z ZFŚS jak i Związkowego, pomagamy niejednokrotnie w załatwianiu różnego rodzaju specjalistycznej pomocy medycznej w szpitalach i klinikach i wszelkiego rodzaju ośrodkach rehabilitacyjnych.
Na pomoc finansową z ZFŚS oraz funduszu Związkowego w samej tylko Grupie Kęty wydaliśmy w ubiegłym roku dla pracowników 60000 zł.
W roku bieżącym został wprowadzony bardzo korzystny Pakiet Medyczny, który ułatwi wszystkim dostęp do specjalistów i mam nadzieje zapewni lepszą profilaktykę.
Koszty z nim związane w znacznym stopniu pokryje Zakład, za co w imieniu Załogi dziękuję.

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasza działalność sportowo-rekreacyjna
i wypoczynkowa. Organizujemy corocznie wczasy dla pracowników oraz kolonie dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku w organizowanych przez nas wczasach wzięło udział 240 pracowników, na kolonie pojechało około 100 dzieci.
W roku bieżącym na same tylko wczasy w Łazach gdzie wyjeżdżamy od 12 lat jest zapisanych 196 osób. Organizujemy również wczasy w Chorwacji, jednak z uwagi na wyższe koszty nie cieszą się one tak dużym zainteresowaniem jak Łazy, w których za niewielką cenę można wspaniale wypocząć i odreagować po trudach dnia codziennego. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy i spotkania o charakterze sportowo rekreacyjnym. Na stałe w kalendarz naszych imprez wszedł Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Grupy Kęty organizowany przez oba Związki. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się organizowany od pięciu lat Dzień Kobiet, w trakcie którego Panie wyjeżdżają na gorące źródła, a w drodze powrotnej czeka na nie uroczysta kolacja przypominająca czasy PRL-u .
W roku bieżącym Panie po imprezie w kąpieliskach bawiły się w stylu Zbójnickim w Zakopanem.
Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy z różnych okazji dla rodziców z dziećmi zakończone wspólnym spotkaniem i zabawą oraz corocznie organizowany Dzień Dziecka. Głównym organizatorem tych imprez jest nasz Młodzieżowy Zespół d\s Sportu i Rekreacji w którym bardzo prężnie działają Kol. Łukasz Matyszkowicz i Dariusz Gołba, którym w imieniu nas wszystkich bardzo dziękuję.
Nie zapominamy również o naszych Emerytach i Rencistach w trudnych dla nich sytuacjach losowych. Wydatki na ten cel z funduszu Zakładowego i Związkowego w Grupie Kęty wyniosły w 2016r 23000,00 zł
Organizujemy również dla nich spotkanie noworoczne w Bujakowie, dwie wycieczki autokarowe oraz pokrywamy koszty zebrań Zarządu Koła.
Na tę działalność wydaliśmy w ubiegłym roku około 15 000 zł.

Uważamy że w/w działalność jest bardzo potrzebna i mimo wysokich kosztów, które w 2016 r wyniosły 73 000,00 zł i które znacznie przekraczają wpływy z naszych składek należy ją kontynuować.
W roku bieżącym niewątpliwym dla nas kosztownym wyzwaniem jest 35 lecie naszego Związku i z tej okazji zostały wybite okolicznościowe srebrne monety pamiątkowe. Monetę imiennie wraz z certyfikatem otrzyma każdy członek związku oraz osoby wskazane przez zarząd. Pierwsze monety będą wręczone w dniu dzisiejszym dla wszystkich delegatów oraz gości zaproszonych. 12 sierpnia z okazji 35 lecia na terenach Spółki Hutnik oraz nowo wybudowanej stołówki odbędzie się Festyn Rodzinny, na którym spodziewamy się co najmniej 1000 uczestników. Całą obsługę gastronomiczną będzie prowadziła Spółka Hutnik i mam głęboką nadzieję że odbędzie się już to w nowo budowanej stołówce i sali balowej, która tam powstaje.
Będąc przy temacie Spółki Hutnik, której wszyscy jesteśmy współwłaścicielami gdyż 100% jest to spółka związkowa z czego 60% udziałów ma nasz związek możemy się pochwalić że od podstaw wybudowaliśmy piękny zakład produkcyjny, dwie hurtownie oraz teraz w niedługim czasie stówkę i salę balową. Jest to niewątpliwie duży majątek i jako nieliczne związki w Polsce mamy się czym pochwalić. Spółka zatrudnia około 120 pracowników, z których możemy być dumni, bo to oni wszystko wybudowali za pieniądze przez siebie wypracowane. Jest to niestety przykre, że nie możemy ich przynajmniej na obecną chwilę odpowiednio wynagradzać ale mam nadzieję, że po zakończeniu tej olbrzymiej inwestycji wynoszącej około 2.5 miliona zł to się zmieni.
Nie powiem że nie obawiam się zagrożeń, gdyż nie obyło się bez kredytu w wysokości 1 miliona zł., który spółka musiała zaciągnąć w banku ale głęboko wieżę, że przy pomocy Grupy Kęty z którą głównie współpracujemy i z którą współpraca jest bardzo dobra oraz przy wzrastającej liczbie naszych klientów Hutnik się jeszcze bardziej umocni na rynku z wzajemną korzyścią zarówno dla Spółki jak i dla Grupy Kęty.
Bardzo dziękuję za pomoc i współpracę Panom: Dyrektorowi Piotrowi Wysockiemu, Panu prezesowi Rafałowi Lechowiczowi, Panu Prezesowi Aluprof Bielsko Panu Tomaszowi Greli oraz wszystkim Dyrektorom i Kierownikom z którymi współpracujemy. Dziękuję Zarządom Spółek Hutnik. oraz Radzie Nadzorczej.
W ostatnim czasie została powołana nowa Rada Nadzorcza Spółki Hutnik w następującym składzie:
Przewodniczącym został Kol. Kazimierz Kozieł Vice Przewodniczącym Kol. Krzysztof Jaworski Czł. Kol. Edward Plewniak. Zarząd Związku podjął uchwałę, że do Walnego Zebrania Sp. Hutnik opracuje regulamin i w miejsce jednego z członków rady naszego związku załoga Hutnika wybierze sobie własnego przedstawiciela w radzie. Zarząd Związku uważa że spółka związkowa powinna się kierować przede wszystkim Kodeksem Prawa Handlowego ale również załoga powinna brać udział w współrządzeniu i decydowaniu spółki.
Dużym zainteresowaniem w naszych zakładach cieszy się Kasa Zapomogowo Pożyczkowa gdzie długoletnim przewodniczącym jest Kol. Marian Gawęda. Zarząd kasy przygotowuje się do wyborów, a z uwagi na zmieniające się przepisy prawne przed nowo wybranym Zarządem będzie stało bardzo wielkie wyzwanie, dlatego proszę aby do zarządu kasy załoga proponowała osoby uczciwe i posiadające niezbędną wiedzą potrzebną do prowadzenia tej działalności.
Bardzo ważną rolę w Zakładach odgrywają Społeczne Inspekcie Pracy, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze i którym serdecznie dziękuję.
Społeczna Inspekcja Pracy również jest w trakcie przygotowywania wyborów i w biurach obu związków zbieramy druki z nazwiskami kandydatów.
Na zakończenie serdecznie dziękuję Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, dziękuję wszystkim Delegatom oraz wszystkim Członkom naszego Związku za bardzo trudną i często nie docenianą pracę społeczną. Dziękuję Panom Panom Prezesom, Dyrektorom oraz Kierownikom i Mistrzom za sprawne zarządzanie, prosząc jednocześnie aby pamiętali i doceniali ciężko pracujących ludzi na wszystkich stanowiskach zarówno fizycznych jak umysłowych .

Przewodniczący MZZ Grupy Kęty S.A.
Adam Mreńca

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na zebraniu Sprawozdawczym Delegatów MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. w dniu 8.06.2017

Skład Komisji :

1.Bogusław Haczek – Przewodniczący

2.Maciej Gach – Członek

Komisja po wysłuchaniu przedstawionych sprawozdań oraz dyskusji poddaje pod głosowanie następujące uchwały:

UCHWAŁA NR WZD/1/2017 Z DNIA 8.06.2017

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A.

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. za okres sprawozdawczy 01.01.2016 do 31.12.2016

Uchwała została podjęta jednogłośnie

UCHWAŁA NR WZD/2/2017 Z DNIA 8.06.2017

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza sprawozdanie finansowe  MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. za okres sprawozdawczy 01.01.2016 do 31.12.2016

Uchwała została podjęta jednogłośnie

UCHWAŁA NR WZD/3/2017 Z DNIA 8.06.2017

W sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A.

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

Uchwała została podjęta jednogłośnie

UCHWAŁA NR WZD/4/2017 Z DNIA 8.06.2017

W sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. za okres sprawozdawczy 01.01.2016 do 31.12.2016

Walne Zgromadzenie Delegatów udziela absolutorium dla Zarządu MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. za okres sprawozdawczy 01.01.2016 do 31.12.2016

Uchwała została podjęta jednogłośnie

UCHWAŁA NR WZD/5/2017 Z DNIA 8.06.2017

W sprawie zatwierdzenia budżetu MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. na rok 2017.

Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza przedstawiony przez Przewodniczącego MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. budżet finansowy Związku na rok 2017.

Uchwała została podjęta jednogłośnie

UCHWAŁA NR WZD/6/2017 Z DNIA 8.06.2017

W sprawie zobowiązania Przewodniczącego MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. do  negocjacji  dotyczących podwyżek i przeszeregowań:

Walne Zgromadzenie Delegatów MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. zobowiązuje Przewodniczącego MZZ Pracowników Grupy Kęty S.A. do prowadzenia negocjacji w sprawach :

Przeszeregowań dla pracowników w 2017
Zwiększenia wynagrodzenia za pracę w systemie czterozmianowym.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Uwaga !!!

Informujemy wszystkich członków M.Z.Z. Pracowników Grupy Kęty S.A.

Odbiór pamiątek okolicznościowych w postaci monet, nastąpi sukcesywnie wraz z zaproszeniem na Festyn z okazji 35-lecia M.Z.Z. od dnia 03.07.2017 ( poniedziałek ) w biurze związku

Opublikowano , autor: Seweryn | Skomentuj

Zebranie

PILNE  !!!

Zarząd Międzyzakładowego  Związku  Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A.  informuje.

Zebranie Sprawozdawcze Delegatów odbędzie się w dniu  08.06.2017 tj. czwartek  o godz.14:30 na Stołówce Budynku Administracyjnego.

Proponowany porządek obrad na Zebranie Delegatów 08.06.2017

1.       Otwarcie Zebrania i przywitanie Gości

2.       Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.       Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków

4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał

5.       Przyjęcie porządku obrad

6.       Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Związku

7.       Informacja Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.

8.       Dyskusja

9.       Wręczenie  okolicznościowych monet wydanych z okazji 35- Lecia Związku 

10      Przerwa na obiad

11.     Informacja Prezesa „Hutnik” Sp. z o.o.

12.     Informacja Prezesa „Hutnik – usługi” Sp. z o.o.

13.     Dyskusja

14.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.

15.     Przedstawienie budżetu na 2017r.

16.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016r.

17.     Podjęcie uchwał w przedmiocie:

          a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy    

            01.01.2016 do 31.12.2016

          b) udzielenia absolutorium Zarządowi

          c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy    

            01.01.2016 do 31.12.2016

          d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy

               01.01.2016 do 31.12.2016

          e) zatwierdzenia budżetu Związku na rok 2017

18.     Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i wniosków

19.     Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego KZP

20.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KZP

21.     Wolne wnioski i zakończenie Zebrania

Obecność Delegatów obowiązkowa !!!

     Za Zarząd:    Przewodniczący  MZZ   Pracowników Grupy Kęty SA.

                                                                             Adam  Mreńca          

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj