Zarząd M.Z.Z.

K O M U N I K A T  !!!     

W dniu 31-01-2018r odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu Związku.

Najważniejszymi w dyskusji sprawami były sprawy pracownicze związane z płacami oraz podziałem ZFŚS.
Zarząd zobowiązał Przewodniczącego do wystąpienia do Zarządów poszczególnych Spółek o informacje na temat średnich płac, stanu zatrudnienia, ilości podwyżek oraz podania ilości osób które na przełomie dwóch lat nie otrzymały podwyżek a były pozytywnie oceniane przez Przełożonych.

Zarząd zobowiązał Przewodniczącego do prowadzenia negocjacji płacowych w roku bieżącym i informacje na ten temat na następnym posiedzeniu Zarządu w marcu bieżącego roku oraz na Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 08 czerwca 2018
Zdaniem Zarządu bardzo ważną sprawą w działalności jest wszelkiego rodzaju praca związana wypoczynkiem, rekreacją oraz spotkaniami i wyjazdami rodzinnymi dla naszych pracowników które mają charakter integracyjny i wypoczynkowy. Organizujemy wczasy wycieczki spotkania dla dorosłych i dzieci.

Plan imprez i wyjazdów do końca sierpnia b.r.

1. Tradycyjny wyjazd dla Pań z okazji Dnia Kobiet – 10 marca (dwa autokary)
2. Turniej strzelecki połączony z piknikiem Rodzinnym oraz obchodami Dnia Dziecka
w Brzeszczach – przełom maja i czerwca.
3. Dzień Dziecka organizowany przez Zespół d/s  Młodzieży przy MZZ w Energylandii
– czerwiec
4. Wyjazd rodzinny do Wrocławia. W programie min. Wrocławskie Oceanarium
-sierpień (dwa autokary)
5. Wczasy Łazy -czerwiec ( trzy autokary + dojazd własny )
6. Wczasy Bułgaria – sierpień

Organizacja tak wielu imprez jest możliwa dzięki darowiźnie z Grupy Kęty oraz dywidendzie Spółki „Hutnik” za co serdecznie w imieniu całego Zarządu dziękuję.
Nie zapominamy również o pracownikach w trudnych sytuacjach losowych pomagając nie tylko finansowo ale również w załatwianiu różnego rodzaju pomocy medycznej w szpitalach
i klinikach.
W podziękowaniu dla Spółki Hutnik i Hutnik Usługi Zarząd Związku ujął w budżecie kwotę w wysokości 10 procent dywidendy na ich działalność związaną z wypoczynkiem oraz integracją Załogi.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Warunkiem przystąpienia jest złożenie w biurze Związku pisemnej deklaracji.
Składka miesięczna nie może przekroczyć 20 zł i wynosi:
Pracownicy na stanowiskach robotniczych stawka godzinowa x168x0,4%
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych stawka miesięczna x0,4%
Przykładowo pracownik posiadający stawkę 20 zł/godz. odprowadza składkę
w wys. 13,44zł / miesiąc.
Informuję, że w dniach od 16.02.2018 do 5.03.2018 Przewodniczącego będzie zastępował
Kol. Kazimierz Kozieł tel. wewn. 6405

Przewodniczący MZZ
Adam Mreńca

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Noworoczne spotkanie Emerytów i Rencistów

Ta galeria zawiera 204 zdjęcia.

W czwartek 04.01.2018 w nowej jadalni HUTNIKA  Międzyzakładowy Związek Zawodowy zorganizował spotkanie noworoczne Emerytów i Rencistów byłych pracowników . Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze , oprawa muzyczna DJ ,, OLO „,   jedzenie podawane , przez miłe panie z spółki ,,Hutnik”

Więcej galerii | Skomentuj

Dzień Kobiet – Dzień Kobiet

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj

Andrzejkowa sobota

W  sobotę 25.11.207 bawiliśmy się wspaniale. Najpierw przedstawienie teatralne  ,, Kto nie ma nie płaci ” w teatrze  KOREZ , zabawa w nowo otwartej stołówce ,, HUTNIK „ przy muzyce DJ – ,, OLO ”, degustacja win  Winiarni ,, Lo … Czytaj dalej

Więcej galerii | Skomentuj

Wczasy

 

LAZY 2018 (2)

Opublikowano Przegląd informacji Związkowych | Skomentuj